AKTIVITI TERKINI

Majlis Perwakilan Mahasiswa Malaysia Jordan

PERTAMA 15

25-26 Disember 2020

Maqasid Syariah juga mempunyai kepentingan yang tersendiri dalam mengukur dan mempertimbang sesuatu perkara demi menjamin kemaslahatan dan menolak keburukan. Pertimbangan yang menjadi kayu ukur ini semestinya berlandaskan nilai-nilai al-Quran dan al-Sunnah yang menjadi asa bagi memastikan ianya berada dalam kerangka syariat.​

PERTAMA.jpg

Induksi AMM MPMMJ 21/22

20 Februari 2021

Walaupun sesi pentadbiran bakal berganti tidak lama lagi, MPMMJ hendaklah terus menjalankan tugasnya dengan berkesan sebagai badan penyelaras persatuan mahasiswa di Jordan sekali gus dapat melahirkan mahasiswa M.U.S.L.I.M. kelas pertama selari dengan visinya.

PERTAMA.jpg

Festival Sukan Se-Jordan

2-7 Februari 2021

Penganjuran Festival Sukan ini bermatlamat untuk melahirkan mahasiswa yang berdaya saing dan tidak semata-mata menyertai kejohanan ini untuk bersukan sahaja. Dalam usaha memenangi setiap acara yang dipertandingkan, pastinya mahasiswa akan memperolehi pengajaran yang berguna seperti semangat berkumpulan, bijak mengatur rencana dan strategi serta ilmu berkaitan kecergasan.

PERTAMA.jpg

Wacana Ilmiah Mahasiswa Islami 2021

19 Februari 2021

Program ini memberikan input dan pemahaman yang lebih kukuh tentang tasawwur Islam khususnya seiring dengan dasar pembudayaan ilmu yang amat dititikberatkan oleh MPMMJ.

PERTAMA.jpg