PERTAMA

Persidangan Tahunan Mahasiswa Malaysia Jordan

Persidangan Tahunan Mahasiswa Malaysia Jordan (PERTAMA) merupakan program mega tahunan anjuran Majlis Perwakilan Mahasiswa Malaysia Jordan (MPMMJ). Program ini menghimpunkan seluruh mahasiswa Malaysia yang menuntut di Jordan bagi sama-sama bersidang dan berdiskusi mengikut tema-tema yang dipilih saban tahun. Penganjuran PERTAMA telah melangkaui lebih 15 kali persidangan sepanjang penubuhan MPMMJ sejak tahun 2000.

131066465_1344900822535906_6603819202410
cover.jpg